Poetas NOMEADOS

Se apareces neste listado é porque algún dos poetas que xa forman parte das escollas electivas mencionoute. Preme nos “Criterios”, e participa do proxecto. Se o prefires, escríbenos: asescollaselectivas@gmail.com, informarémoste oportunamente.

 1. Baldo Ramos
 2. Xoán Carlos Domínguez Alberte
 3. Olga Novo
 4. Pilar Pallarés
 5. Manuel Álvarez Torneiro
 6. Manuel Vilanova
 7. Anxo Angueira
 8. Víctor Campio
 9. Miro Villar
 10. Xosé Mª Álvarez Cáccamo
 11. Xosé Luís Méndez Ferrín
 12. Estevo Creus
 13. Rafa Villar
 14. Ana Romaní
 15. Dario Xohán Cabana
 16. Bernardino Graña
 17. Xohana Torres
 18. Olalla Cociña
 19. Martín Veiga
 20. Manuel Forcadela
 21. Xulio López Valcárcel
 22. Xavier Seoane
 23. Miguel Anxo Fernán Vello
 24. Vítor Vaqueiro
 25. Xavier Rodríguez Baixeiras
 26. Marga do Val
 27. Román Raña Lama
 28. María Lado
 29. Estíbaliz Espinosa
 30. Diana Varela Puñal
 31. Celso Fernández Sanmartín
 32. David Creus
 33. Eduardo Estévez
 34. Gonzalo Hermo
 35. Lucía Aldao
 36. Arsenio Iglesias Pazos
 37. Lino Braxe
 38. Carlos Negro
 39. Emilio Arauxo
 40. Susana Sánchez Aríns
 41. Xavier Queipo
 42. Gloria Sánchez
 43. Helena de Carlos
 44. Xosé M. Millán Otero
 45. Daniel Salgado
 46. Lucía Novas
 47. Xosé Daniel Costas Currás
 48. Marta Dacosta
 49. Manuel Outeiriño
 50. Antón Reixa
 51. Ataque Escampe
 52. Xabier Cordal
 53. Manuel Darriba
 54. María do Cebreiro
 55. Yolanda Castaño
 56. Xosé Lois Rúa
 57. X. H. Rivadulla Corcón
 58. Paco Souto
 59. Medos Romero
 60. Marilar Aleixandre
 61. Marica Campo
 62. Dores Tembrás
 63. María do Carme Kruckenberg
 64. Antía Otero
 65. Cesáreo Carballido
 66. Xiana Arias Rego
 67. Chus Pato
 68. Samuel Solleiro
 69. Lupe Gómez
 70. Emma Couceiro
 71. Alberto Lema
 72. Alfonso Pexegueiro
 73. Elías Portela
 74. Xabier Xil Xardón
 75. Isaac Xubín
 76. Ledicia Costas
 77. Fátima Rodríguez
 78. Gonzalo Navaza
 79. Antón Lopo
 80. Eva Veiga
 81. Alicia Fernández
 82. Silvia Penas
 83. Iago Castro
 84. Claudio Pato
 85. Elvira Ribeiro Tobío
 86. Fran Cortegoso
 87. Oriana Méndez
 88. Xosé Vázquez Pintor
 89. Lois Diéguez
 90. Arcadio López-Casanova
 91. Helena Villar Janeiro
 92. María Xosé Queizán
 93. Luz Pozo Garza
 94. Pura Salceda
 95. Paulino Vázquez
 96. Rosa Enríquez
 97. Modesto Fraga Moure
 98. Xesús Rábade Paredes
 99. Daniel Landesa
 100. O Leo
 101. Carlos Quiroga
 102. Alba Cid Fernández
 103. Alexandre Nerium
 104. Lorena Souto
 105. Andrea Nunes Brións
 106. François Davo
 107. Alfredo Ferreiro
 108. Alberte Momán Noval
 109. María Neves Soutelo
 110. Sechu Sende
 111. Samuel L. París
 112. Igor Lugris
 113. Mª Asunción Arias Arias
 114. Emma Pedreira
 115. Lino García Salgado
 116. Miguel Ángel Alonso Diz
 117. Alfonso Láuzara Martínez
 118. Kiko Neves
 119. Verónica Martínez Delgado
 120. Concha Blanco Montecelos
 121. Gabriela Rodríguez
 122. Xulia Mintoni
 123. Manolo Pipas
 124. Asun Estévez
 125. Iolanda Aldrei
 126. Xosé Neira Vilas
 127. Ana Cibeira
 128. Begoña Paz
 129. Alberte Ferreiro
 130. Xoán Abeleira
 131. Mario Regueira
 132. Isidro Novo
 133. Óscar Antón Pérez García
 134. Eva Méndez
 135. Tati Mancebo
 136. Xavier Frías Conde
 137. Ánxela Gracian
 138. Eli Ríos
 139. José Estévez
 140. Ramiro Torres
 141. Celso Álvarez Cáccamo
 142. Mário Herrero
 143. Concha Rousia
 144. Ramiro Vidal Alvarinho
 145. Celia Parra Díaz
 146. Rochi Nóvoa Vázquez
 147. Alba Méndez
 148. Serxio Iglesias
 149. Branca Novoneyra
 150. Noelia Rodríguez
 151. Pedro Casteleiro
 152. Ramón Blanco
 153. María Rosendo
 154. Roi Vidal
 155. María Rosendo
 156. Jesús Castro
 157. Raúl Gómez Pato
 158. Manuel Rivas
 159. Naír García Abelleira
 160. Belem de Andrade
 161. Francisco X. Fernández Naval
 162. Marta Pedrosa Agra
 163. Carlos Arias
 164. Vicente Araguas
 165. Manuel Pereira Valcárcel
 166. Rafa Yáñez
 167. Miguel Mato
 168. Manuel L. Rodrigues
 169. Andrés Suárez – Chile
 170. Rosalía Fernández Rial
 171. María Reimóndez Meilán
 172. José Antonio Lozano
 173. Fran Alonso
 174. Paula Carballeira
 175. Miguel Barrera
 176. Lourdes González Alonso
 177. Yolanda López López
 178. Fermín Bouza
 179. Luisa Villalta
 180. Begoña Regueiro Salgado
 181. Erín Moure
 182. Salvador García Bodaño
 183. Rosa Méndez Fonte
 184. Xosé Leira López
 185. Luz Fandiño
 186. Asunción Arias
 187. Baldomero Iglesias “Mero”
 188. Xosé Iglesias
 189. María José Fernández López
 190. Raida Rodríguez
 191. David Otero
 192. Luz Pichel
 193. Xurxo Nóvoa Martíns
 194. Lois Antón
 195. Marga Romero
 196. Manuel Piñeiro
 197. Xina Vega
 198. Cesáreo Sánchez Iglesias
 199. Emilio Xosé Ínsua López
 200. Lois Gil Magariños
 201. Ramón Caride Ogando
 202. Xosé García Rodríguez (Xosé de Cea)
 203. Xosé María Vila Ribadomar
 204. Francisco Álvarez (Koki)
 205. Xosé Lois García
 206. Antom Laia López
 207. María B. Arce
 208. Ramón Neto