PROTECCIÓN DE DATOS

Información básica sobre protección de datos

Responsable Jesús A. Díaz Estévez

Correo electrónico: asescollaselectivas@gmail.com

Teléfono: 657425080

Finalidade Contactar cos poetas que forman parte deste caderno, sendo esta a única finalidade.
Lexitimación Polo envío persoal que fai o propio autor dos seus datos.
Destinatarios Non se cederán datos a terceiros, agás obrigación legal.
Dereitos Acceder, rectificar, suprimir, á portabilidade dos datos, á limitación ou oposición ao seu tratamento.
Procedencia Dos propios poetas ou dos seus blogs ou webs.

 

 

Información complementaria sobre protección de datos

Quen é o Responsábel do Tratamento?

Jesús A. Díaz Estévez

Correo electrónico: asescollaselectivas@gmail.com Teléfono: 657425080

As Escollas Electivas. Poesía galega contemporánea é unha iniciativa sen ánimo de lucro.

Con que finalidade tratamos os datos?

Os datos dos que dispoñemos son o nome da/o poeta e o correo electrónico coa única finalidade de convidala/o a participar neste blog de poesía galega contemporánea.

Estes datos son incorporados a unha axenda electrónica de direccións coa única finalidade de convidalos a participar neste caderno de poesía.

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Encanto duren As Escollas Electivas ou queira o autor formar parte delas. Unha vez rematada esta relación, conservaranse cando menos durante 5 anos, e transcorrido dito prazo serán destruídos por medios que garantan que non se pode recuperar información.

Os datos recibidos a través do contacto mediante correo electrónico conservaranse durante, cando menos, 12 meses.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?

A base legal do tratamento dos datos, en ambos os dous casos, é para manter a información que nos facilita a/o poeta neste espazo, única e exclusivamente.

A quen se comunican os seus datos?

Non se facilitarán datos a ninguén, agás se fosen requiridos polas autoridades administrativas con competencia na materia, como, por exemplo, Xuíces e Tribunais.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos
  • Oporse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

Como obtivemos os seus datos?

Polos propios poetas ao nomear a outros poetas, ou nos seus propios cadernos ou webs.

Categorías de datos: Datos identificativos, email.

Non se tratan datos especialmente protexidos.

A orixe da información que aparece nos post das/os autoras/es, é facilitada polos propios autores, así coma os enlaces ao material propio que amosan no seu post.

O espazo onde se aloxan As Escollas Electivas é proporcionado gratuitamente por WordPress. A publicidade que apareza ou as cookies que se empreguen por parte desa plataforma non nos facilita información de ningún tipo, tampouco recibimos ningún ingreso económico, este é un proxecto sen ánimo de lucro, polo tanto non somos responsables do uso que se faga desa información.

Tanto o acceso ao blog, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade da persoa usuaria.

As Escollas electivas non se fai responsábel polos danos derivados directa ou indirectamente polo uso deste sitio, tanto no que se refire o blog do que é titular como respecto doutros blogs ou webs coas que poida enlazar.

 

Última actualización: maio 2018.